Pages Navigation Menu

Simulacija sudara lokomotive i automobila

Simulacija sudara lokomotive i automobila

Austrijske željeznice prezentirale su sudar lokomotive i automobila. Pogledajte: